"We are living in extraordinary times. This is the shift of the ages. The financial system will restructure itself, the matrix will fall apart and new society will be born. Our reality is about to shift and changes will affect everybody. This world is about to enter a totally new dimension, a new reality, an end of linear time. Are you ready? This tour is not just an introduction to preparedness… It is the ultimate preparation for this extraordinary time. It contains information and guidance about time around 2012 and the planetary dimensional shift, never before revealed on this planet." - Cobra

You can see my videos here. Most of them are related to Cobra's posts. They can give you better understanding about the situation of the shift of the ages.
Gaia Confederation member

Danish / Dansk

Playlist

Event meditation 21 November 2015.

Det er tid til at handle sammen igen! Det er tid til at tage vores verdens skæbne i vores egne hænder!
 Vi synes alle, at den planetære befrielses proces tager for lang tid.
 Her er vores chance for kollektivt at øge farten af processen.
 Derfor vil vi mødes i store og små grupper, enkeltpersoner og par, den 21.november 2015
 Den dag vil en vigtig cyklus skifte, og en ny begynde.
 Dette er vendepunktet, hvor vi kan udnytte vores kollektive manifestations kraft, og bruge den som et hjerte, til at udløse de forandringer vi alle venter på.
 Grupper vil samles den dag, og påkalde tilstedeværelse og indgriben fra godsindede udenjordiske stjerne brødre og søstre, og interjordiske lys væsener, som vil assistere os i processen af vores planets befrielse fra de mørke kræfters tyranni, så vi for første gang i vores historie vil få chancen for at skabe vores egen skæbne, som frie beboere på Jorden.
 Vores masseindsats  denne dag, vil være den udløser, der vil hjælpe med at aktivere Planen, så den kan bære frugt!
 Vores aktivering den dag er vores erklæring om Lysets sejr.
 Gør dette verdensomspændende! Post det på jeres hjemmesider og blogge. Kender du et alternativt medie, så send det dertil.
 Du kan lave en facebookgruppe, der gør dette i din del af verden.
 Videnskabelige studier har bekræftet massemeditationers positive virkninger på samfundet, så hver eneste af jer der deltager i denne meditation, kan reelt hjælpe med at bringe Eventen tættere på os.
 Vi vil lave denne meditation lørdag den 21.november kl. 21.12 Central Europæisk Tid.
 Instruktion:
 1. Brug din egen teknik til at bringe dig i en afslappet bevidstheds tilstand.
 2. Erklær din intention om at bruge denne meditation, som et redskab til at speede processen for afsløringen og Eventen op.
 3. Oplev en stråle af lys strømme fra dit sjæls-stjerne-chakra, 20 cm over dit hoved, ind i alle mediterendes sjæls-stjerne-chakraer.
 4. Oplev det nu kollektive lys udvide sig ind i Jordens energi netværk, og forbinde sig med sjæls-stjerne-chakraerne hos alle sansende væsener på planetens overflade, hos alle væsener under planetens overflade    -   og gennem hele solsystemet.
 Oplev alle væsener som er involveret i Jordens situation komme i harmoni med målet om at manifestere Afsløringen og Eventen, så snart som muligt, på en positiv måde.
 Oplev alle plasma våben blive fjernet helt skadefrit. Oplev alle andre eksotiske våben-teknologier blive overgivet og fjernet med lethed.
 Oplev fuld afsløring gennem massemedierne, og frigivelse af al militær information om de udenjordiskes tilstedeværelse og rumprogrammerne.
 Oplev Eventen foregå, og endelig befrielse af Planeten Jorden.
 Opdateringer om Event meditationen: http://www.2012portal.blogspot.com
 Musik: Thomas Bergersen - Mirakel
 Du kan finde inspiration om Eventen i denne artikel: http://www.veritasgalacticsweden.net/the-eventBefri kolonierne! den 30. maj 2015

Så er det tid til at deltage aktivt igen. Det er tid til at tage verdens- og solsystemets skæbne i vores egne hænder. Derfor vil vi mødes i store eller små grupper, enkeltvis eller som par den 30. maj i dette år. Mange af os vil samles og hjælpe i gennembruddet af den multidimensionelle operations sol system (MOSS) for at støtte Lys Styrkerne som netop nu er i gang med at befrie vores Sol System fra de sidste rester af mørket.IS:IS PORT AKTIVERING DEL 2


Mange af os vil samles og forankre energierne fra Gudinde vortex’en og vil derved skabe en klar og harmonisk kanal for manifestationen af den endelig befrielse af planeten.

Vores visualisering vil understøtte planen for planetens befrielse, så det manifesterer sig så hurtigt som muligt, så let og ikke voldeligt som muligt.Ugentlig Planetarisk Meditation


Tiden er kommet for os her på Jordens overflade at nå en ny grad af enhed og samarbejde, uanset vores personlige forskelle, ved at hjælpe planeten ind i dens transformation. Derfor har Lyset udstedt en anmodning til alle meditations grupper på planeten om at gå sammen og skabe et kraftfuldt felt af positiv energi.Rosens Søsterskab


I Atlantis, samledes Gudinde præstinderne i cirkler af tolv, for at forankre energien af fred og harmoni. De blev kaldt Rosens Søsterskab. På tidspunktet for sommer solhverv den 21. juni, vil processen med aktiveringen af den planetariske Gudinde arketype begynde.