"We are living in extraordinary times. This is the shift of the ages. The financial system will restructure itself, the matrix will fall apart and new society will be born. Our reality is about to shift and changes will affect everybody. This world is about to enter a totally new dimension, a new reality, an end of linear time. Are you ready? This tour is not just an introduction to preparedness… It is the ultimate preparation for this extraordinary time. It contains information and guidance about time around 2012 and the planetary dimensional shift, never before revealed on this planet." - Cobra

You can see my videos here. Most of them are related to Cobra's posts. They can give you better understanding about the situation of the shift of the ages.
Gaia Confederation member

Mongolian / Монгол

Playlist

Долоо хоногийн бясалгал

Ням гараг бүр 15 цагаас Энэ дэлхийн гадаргуу дээр, бидний хувийн өөр өөр зан чанараас үл хамааран дэлхийг өөрчлөхийн тулд эв нэгдэл, хамтын ажиллагааны шинэ үеийг бий болгох цаг үе хүрэлцэн ирээд байна. Иймд, энэ дэлхий дээр байгаа бясалгал хийдэг хэсэг бүлэг хүмүүс нэгдэж, эерэг эрч хүчээс бүрдсэн хүчирхэг хэсгийг бүтээхийг уриалж байна. Энэхүү санаа нь дэлхийн бүхий бясалгагчид нэгэн цаг хугацаанд долоо хоногт нэг удаа өөр өөрсдийнхөө арга барилаар нэгэн зэрэг бясалгал хийхийг хэлнэ. Хэрвээ бид нэгэн цагт бүгдээрээ нэгэн зэрэг бясалгавал маш хүчтэй дэс дараалласан цуурай бий болж тэр нь бид бүхний хамтын нэгдмэл байдлыг улам бүр хүчтэй болгон хувиргах юм. Эрдэмтэдийн судалгаагаар олон хүнээс бүрдсэн нийтийг хамарсан бясалгал нь эерэг үр дагаваруудыг бий болгодог бөгөөд хүн бүр энэхүү нийтийг хамарсан бясалгалд оролцсоноор дэлхийн хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөхөд тус болох юм. Долоо хоногт нэг удаа, байнгын давтамжтайгаар хамтран хийж байгаа бясалгагчдаас гарч буй энергийг та бүхэн төсөөл дөө. Хамгийн гол нь бид зөв цагийг сонгох нь чухал юм. Дэлхий даяаараа нэгэн цагт бясалгал хийх энэ цаг нь Ням гараг бүрийн 15 цаг юм. Та өөрийн мэддэг, бясалгал хийдэг хэсэг бүлэг хүмүүсдээ энэ тухай илгээж эхлээрэй.